นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

การยื่นคำร้อง
หากผู้ซื้อต้องการยื่นคำร้องเกี่ยวกับการคืนเงิน คืนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อจำเป็นต้องดำเนินการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ก่อนแกะพัสดุทุกครั้ง เพื่อยืนยันกรณีสินค้าหาย ได้รับสินค้าไม่ครบ หรือความเสียหายใด ๆ ต่อตัวสินค้าเนื่องจากการจัดส่ง RAWThailand ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบหากไม่มีหลักฐานในการแกะกล่องพัสดุ ทางผู้ซื้อต้องดำเนินการถ่ายวีดีโอ ตอนรับสินค้า/แกะพัสดุ และติดต่อกลับภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับพัสดุ หากเกินหลังจากนั้นทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

นโยบายการคืนสินค้า

RAWThailand ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือ คืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า
RAWThailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี นอกเหนือจากกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อได้รับสินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือ เสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่ผ่านการแกะ/ใช้งานแล้วได้

(ทางผู้ซื้อต้องดำเนินการถ่ายวีดีโอ ตอนรับสินค้า/แกะพัสดุ และติดต่อกลับภายใน 72 ชั่วโมง หลังรับพัสดุ หากเกินหลังจากนั้นทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี)

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

ผู้ซื้อไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้หลังจากทาง RAWThailand ทำการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว RAWThailand ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ทุกรายการคำสั่งซื้อที่สั่งก่อนเที่ยงจะถูกจัดส่งในวันเดียวกัน รายการคำสั่งซื้อหลังจากนั้นจะถูกส่งในวันถัดไป นอกจากวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

นโยบายการคืนเงิน

RAWThailand ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี นอกเหนือจากลูกค้าได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหายและทางร้านไม่มีสินค้าชิ้นเดียวกันสำรองในการจัดส่งให้ใหม่

ช่องทางการติดต่อสำหรับยื่นคำร้อง

E-mail: info@rawthailand.com

Facebook: https://www.facebook.com/rawthailand
หรือ ติดต่อเราได้ที่นี้