Confirm Payment

ยืนยันการชำระเงิน

โปรดทำการชำระเงินสำหรับซื้อสินค้า

ที่บัญชี 146-3-33421-4 ธนาคารกสิกร

ชื่อบัญชี บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง (Uptown Trading CO., LTD.)

หลังจากนั้น กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อยืนยันการชำระเงินของท่านกับทางเรา